Mae Hiraeth Yn Y Mor(there's Longing In The Sea)Исполнитель: Charlotte Church
Альбом: Voice Of An Angel
Продолжительность: 2:02
Стиль: Популярная

Оригинал:

Charlotte Church
Voice Of An Angel
Mae Hiraeth Yn Y Mor(there’s Longing In The Sea)
Mae hiraeth yn y mor a’r mynydd maith
Mae hireath mewn distawrwydd ac mewn can
Mewn murmur dyfroedd ar dragywydd daith
Yn oriau’r machlud ac yn fflamau’r tan
Ond mwynaf yn y gwynt y dwed ei gwyn
A thristaf yn yr hesg y cwyna’r gwynt
Gan ddeffro adlais adlais yn y brwyn
Ac yn y galon, atgof atfot gynt

Fel pan wrandawer yn y cyfddydd hir
Ar gan y ceilliog yn y glwyd gerllaw
Yn deffro caniad ar ol caniad clir
O’r gerddi agos, nes o’r llechwedd draw
Y cwyd un olaf ei leferydd ef
A mwyndder trist y pellter yn ei lef

There’s longing in the sea and mountains grey
There’s longing too in silence and in song
In mum’ ring waters on their endless way
At sunset hours and firelight’s flames among
But fondest in the wind it makes it moan
And saddest in the sedge the wind replies
Awaking echo’s echo with its tone
And mem’ry’s mem’ry in the hearts deep sighs

As when one hearkens to the chanticleer
At hand with eager song at break of day
Evoking answer upon answer clear
From nearby gardens, till form far away
A last lone songster lifts his voice on high
With distance’s sad longing in its cry

Переведено на русский язык:

Шарлотта Черч
Голос Ангел
Мэй Hiraeth уя г, Мор(есть желание в Море)
Есть тоска в море и горы долго
Которые hireath в тишине и в может
В журчание воды по городу никогда
В часы Закат и костер до
Но mwynaf на ветер скажи ей белый
И thristaf в камышах cwyna р ветер
Чтобы разбудить Эхо Эхо в спешке
И в сердце, atfot напоминание быстрее

Как когда wrandawer в cyfddydd долго
В ceilliog на окуня, близкий
Песня просыпаться в пр песни ясно
Из садов возле, до, из склона ничья
Просыпаться последние слова он
И mwyndder его расстояние печально леф

Есть ностальгия в море и горы, серые
Есть и долго в тишине и в песне
В мама’ кольца воды на их бесконечные способ
На закате часов и языки пламени между
Но больше ребята, а что ветер заставляет ее стонать
И самый грустный в осока ветра ответов
«Звонок-будильник» эхо с Ее акцент
И что mem и mem и в сердцах глубоко. вздыхает

Когда один слушает, что шантеклер
Руки Рвется с песней на рассвете
В воображении ответить вразумительного ответа.
Из сады рядом, пока не образуются далеко
Последний одинокий songster, что человек повышает голос на высокая
Плакать грустно, его расстояние с тоски


Комментарии закрыты.